Selský dvůr Perštejn

csenderu
 
 


penzion
 

Ubytovací řád penzionu

link
 1. Penzion je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášené hosty a zaručuje služby odpovídající dané kategorii penzionu.
 2. Penzion je nekuřácký včetně všech přilehlých prostor. Místa určená ke kouření jsou vyznačena
 3. Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu do penzionu příslušnému pracovníku penzionu platný cestovní pas nebo jiný doklad o své totožnosti. Na jeho základě vydá penzion hostu klíč od pokoje s číslem pokoje.
 4. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, penzion mu není povinen poskytnout ubytování. Za ubytování a poskytnuté služby host platí v den příjezdu hotově nebo kreditní kartou. Při příjezdu je provedena před autorizace kreditní (bankovní) karty hosta. Před autorizace slouží pouze jako garance úhrady čerpání možných extrasů. Při uhrazení všech Vámi čerpaných extra služeb Vám bude nejpozději v den odjezdu tato před autorizace zrušena. Platba na fakturu je možná, je-li předem zaslána objednávka a zaplacena záloha. Penzion akceptuje platbu voucherem penzionem vydaným. Voucher je host povinen penzionu předložit při přihlášení.
 5. Má-li host potvrzeno ubytování v určitém typu pokoje, je mu účtována odpovídající cena i v případě, že bude ubytován v jiném typu pokoje a nebudou všechna lůžka obsazena.
 6. V odůvodněných případech, po projednání s hostem, může hotel nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno. Penzion v tomto případě vždy přihlíží k tomu, aby se nová nabídka podstatně nelišila od potvrzené objednávky.
 7. Pultové ceny ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci penzionu a na webových stránkách www.selsky-dvur-perstejn.com.
 8. Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 20.00 hodin dne plánovaného příjezdu.
 9. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je penzion oprávněn odmítnout jeho ubytování.
 10. Host může přijímat návštěvy na pokoji v době od 8.00 do 22.00 hodin, a však pouze po zapsání do knihy návštěv.
 11. Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje penzion poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.
 12. V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14.00 hodin. V den odjezdu je host povinen pokoj odevzdat do 10.00 hod.
 13. Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd lze objednat za cenu 25% ceny ubytování pro individuální klientelu a 50% ceny ubytování pro firemní klientelu, není-li s penzionem dohodnuto jinak.
 14. Hosté penzionu nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.
 15. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojky, masážní strojky a podobně.) Dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 16. Hosté penzionu jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wi-fi adresy SDLAN, heslo: penzion1
 17. Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorech penzionu včetně okolních aktivit.
 18. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v chodbách a dalších veřejných prostranstvích penzionu instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti.
 19. Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně, až na výjimky osob, které k tomu mají oprávnění(myslivci a sportovní střelci).
 20. Se souhlasem penzionu mohou být spolu s hostem ubytováni pouze v chatkách i psi (do 10kg), a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní ubytované hosty a host si po svém zvířeti uklidí exkrementy. Cena za pobyt zvířat se účtuje dle platného ceníku. Škody způsobené zvířetem je povinen uhradit host.
 21. V době od 24.00 hod. do 7.00 hod. jsou hosté penzionu povinni dodržovat noční klid.
 22. Případné stížnosti a závady na straně penzionu se řeší Reklamačním řádem. Stížnost je nutné uplatnit ihned a především písemnou formou.
 23. Za ztrátu a vystavení nového klíčr od pokoje je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 150,- Kč.
 24. Za klenoty, peníze a jiné cenné věci penzion neodpovídá, pokud nebyly uloženy v trezoru.
 25. Parkování pro hosty je zajištěno zdarma na parkovišti. Jedná se o hlídané parkoviště, penzion, ale neodpovídá za případné škody, na vozidle či za odcizení věcí ve vozidle.
 26. Ubytováním v penzionu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má penzion právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.
 27. Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz penzionu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.
 28. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy penzionu.
 29. Vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení hotelového provozu, a proto si Vás dovoluje požádat o vyplnění našeho dotazníku. Přejeme Vám příjemný pobyt.

V Perštejně, dne 1. listopadu 2016

logo

Adresa
Selský dvůr
431 63 Perštejn 300
Telefon:
+420 474 319 410
Fax:
+420 474 319 418
 
Adresa: Selský dvůr, 431 63 Perštejn 300. Telefon: +420 474 319 410. Fax: +420 474 319 418.
© Selský dvůr Perštejn. Code © Martin Žaloudek.