Selský dvůr Perštejn

csenderu
 
 


penzion
 

Hrady a zámky v okolí

link    

Zámek Klášterec nad Ohří
Dostupnost: 7 km

Kolem roku 1514 byl na místě dnešního zámku postaven panský dům. V letech 1580 – 1590 byla budova přestavěna na dvoukřídlý renesanční zámek a v 60. letech 17. století pak pod vedením Rossi de Lucca do raně barokní podoby. V rámci zahrady vznikla sala terrena od architekta J. B. Mathese. Po požáru v roce 1784 a přestavbě zámku v barokním slohu došlo k dalšímu požáru a následně proběhla novogotická přestavba z roku 1858. Od roku 1953 je v prostorách zámku umístěna expozice orientálního, evropského a českého porcelánu ze sbírek UPM v Praze. Bližší informace: www.zamek-klasterec.cz

    

Hasištejn
Dostupnost: 20 km

Na úzkém ostrohu, vymezeném na západě hlubokým údolím Prunéřovského potoka a na východě proláklinou jeho horského přítoku, byl na počátku 14. století založen hrad Hasištejn. Hrad měl velký strategický význam pro obranu zemně, neboť chránil horské průsmyky, jimiž přicházeli do Čech důležité dálkové cesty z Německa. Na přelomu 15. a 16. století tu sídlil známý humanista a básník Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Hrad je coloročně přístupný.

Bližší informace: www.hasistejn.cz

    

Hrad Kadaň
Dostupnost: 14 km

Byl založen kolem roku 1260 za krále Přemysla Otakara II. Byl vystavěn na okraji skalnatého srázu nad řekou Ohří. Z obytných budov raně gotického hradu se zachovaly po všech přestavbách jen sklepy a části obvodových zdí přízemí. Ostatní části hradu vznikly při přestavbách roku 1547 a hlavně po požáru roku 1811. Roku 1750 povolila císařovna Marie Terezie přestavbu hradu. Od té doby sloužil jako kasárna a ztratil tím ryzí středověký charakter.

Bližší informace: www.mesto-kadan.cz

    

Horní hrad
Dostupnost: 11,5 km

Gotický strážní hrad vzdálený asi 16 km od Klášterce směrem na Karlovy Vary byl v průběhu 19.stol. rodem Buquoyů rozšířen a upraven v neogotickém slohu na zámek. Opuštěn byl po roku 1965. Dnes je postupně opravován a stává se z něj regionální kulturní centrum s řadou budoucích možností netradičně stráveného volného času. Areál hradu je přístupný veřejnosti a pravidelně zde probíhá i kulturní program.

Bližší informace: www.hornihrad.cz

    

Zámek Červený Hrádek
Dostupnost: 36 km

Červený Hrádek leží na úpatí Krušných hor, nad městem Jirkov. Původně středověký hrad byl přestavěn do raně barokní podoby. Zámek je jednopatrový čtyřkřídlý, uzavřený kolem vnitřního dvora. V přízemí hned vedle hlavního vchodu se nachází zámecká kaple z roku 1695, rozšířená roku 1787. Barokní zámecký park pochází z konce 18. století. Zámek a galerie jsou přístupné v sezóně, zahrada celý rok. Na zámku se konají příležitostné výstavy a celá řada kulturních a společenských akcí.

Bližší informace: www.zamek-cerveny-hradek.cz

    

Zámek Krásný dvůr
Dostupnost: 35 km

Dějiny krásnodvorského zámku a panství jsou spojeny s historií rodů Černínů. Plány pro přestavbu jejich někdejšího letního sídla vypracoval přední barokní architekt František Maxmilián Kaňka. Podle jeho projektu se bývalá renesanční tvrz změnila na ušlechtilou střízlivou stavbu jednoduchých a přehledných tvarů. Barokní lovecký zámek Černínů je v rozsáhlém a mimořádně hodnotném krajinářském parku s řadou romantických staveb.

Bližší informace: www.krasny-dvur.cz

    

Šumburk
Dostupnost: 4 km

Krásná zřícenina hradu založeného ve třicátých letech 15. století, asi 3.5 km jihozápadně od Klášterce nad Ohří. Na hrad se můžete vydat po červené turistické značce z Perštejna či z druhé strany podle Ohře z Klášterce, pro automobilisty je nejlepší odbočit z hlavní silnice č. 13 na Kláštereckou Jeseň a zaparkovat u polní cesty k opuštěnému hospodářskému dvoru Šumná. Od něj již jen stačí vystoupat na vrchol kopce, zabloudit myslím nemůžete.

Bližší informace: www.hrady.cz

    

Hrad Egerberk
Dostupnost: 9 km

Hrad Egerberk stával nad obcí Lestkovem na jižním břehu řeky Ohře naproti městu Klášterci nad Ohří, na Lestkovském zámeckém vrchu – asi 240 m nad hladinou řeky. Jeho jméno pochází z německého názvu Ohře. Kdy a kým byl hrad Egerberk založen přesně nevíme, protože se z jeho nejstarší podoby ani v dodnes zachovaných zříceninách skoro nic nedochovalo.

Bližší informace: www.hrady.cz

logo

Adresa
Selský dvůr
431 63 Perštejn 300
Telefon:
+420 474 319 410
Fax:
+420 474 319 418
 
Adresa: Selský dvůr, 431 63 Perštejn 300. Telefon: +420 474 319 410. Fax: +420 474 319 418.
© Selský dvůr Perštejn. Code © Martin Žaloudek.