Penzion

Turistika – Apartmány – Chatičky – Bungalovy

Chcete se ubytovat?Společná pravidla pro všechny

Žádáme Vás o jejich dodržování.
Snídaně se podává od 8:00 do 10:00 hod.
Příjezd na pokoj je mezi 14:00 - 20:00 hod.

Pokoj je nutné opustit do 11:00 hod.
Možnost úschovy kol.
Parkování zdarma.
Wi-Fi.


Platba kartou není možná.


Upozornění

Restauce a bazén je v letošní sezóně mimo provoz.

V našem areálu nabízíme velkou škálu ubytovacích možností.

  • Pokoje Penzionu Selského dvora
  • Turistické pokoje
  • Pokoj Excelent
  • Lesní chatičky
  • Bungalov
  • Apartmá Hospodářského dvora
  • Stanovou oblast
  • Karavanové stání

V areálu je hlídané parkoviště a vyžití pro děti.

Ceník ubytování

Pokoje v budově penzionu

Dvoulůžkový pokoj
snídaně v ceně
Dvoulůžkový pokoj Excelent
snídaně v ceně
Třílůžkový pokoj
snídaně v ceně
Čtiřlůžkový pokoj
snídaně v ceně
Turistický pokoj, dvoulůžkový
společné sprchy, snídaně v ceně
Turistický pokoj, pětilůžkový
společné sprchy, snídaně v ceně
1 800,- Kč
Snídaně v ceně
2 500,- Kč
Snídaně v ceně
2 200,- Kč
Snídaně v ceně
2 600,- Kč
Snídaně v ceně
1 100,- Kč
Snídaně v ceně
2 750,- Kč
Snídaně v ceně

Psi jsou v budově penzionu zakázáni.

Snídaně navíc za 200,- Kč

Ceník ubytování

Chatičky a areál Selského dvora

Chatička ( 2 osoby)
dvě lůžka, se snídaní, společné sociální zařízení, snídaně v ceně
Bungalov( 4 osoby)
dvě oddělené místnosti pro dvě osoby (celkem čtyři lůžka), samostatné WC, sprcha, kuchyňka, snídaně v ceně
Stan v areálu (2 osoby)
společné sociální zařízení, bez snídaně
Karavan v areálu(2 osoby)
společné sociální zařízení, elektřina, bez snídaně
Příplatek za každou další osobu v karavanu
nídanv ceně
Snídaně v ceně
1000,- Kč
Snídaně v ceně

2 200,- Kč
Snídaně v ceněsss
350,- Kč
Snídaně v ceně
500,- Kč
2
100,- Kč
Snídaně v ceně

Do areálu Selského dvora a do chatičky lze přivést drobného psa pouze za poplatek 500,- Kč

Ceník ubytování

Budova Hospodářského dvora

Apartmán č. 31
dvě ložnice (čtyři lůžka), snídaně v ceně
Apartmán č. 24
Dvoulůžkový apartmán, snídaně v ceně
Apartmán č. 21
Dvoulůžkový apartmán, snídaně v ceně
Pokoj č. 23
Dvoulůžkový pokoj, snídaně v ceně
Pokoj č. 22
třílůžkový pokoj, snídaně v ceně
3 600,- Kč
Snídaně v ceně
2 400,- Kč
Snídaně v ceně
2 400,- Kč
Snídaně v ceně
1 600,- Kč
Snídaně v ceně
2 200,- Kč
Snídaně v ceně

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky jsou platné od 7.4.2022

Závazná objednávka je uzavřena uhrazením 100% ceny ubytování.


Po úhradě ubytování ve výši 100% souhlasí zákazník s Obchodními a storno podmínkami a tímto, je potvrzena akceptace objednávky.


Storno objednávky ubytování

Závaznou objednávkou host akceptuje podmínky ubytování včetně storno poplatků.

Závazná objednávka je uzavřena uhrazením 100% ceny ubytování.

V případě zrušení závazné objednávky na ubytování více než 30 dní včetně před zahájením ubytování činí storno poplatek 50% celkové ceny ubytování.

V případě zrušení závazné objednávky na ubytování méně než 30 dní před
zahájením ubytování činí storno poplatek 100% celkové ceny ubytování.

(Lze sjednat náhradní termín ubytování)

Ubytovací řád

1. Penzion je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášené hosty a zaručuje služby odpovídající dané kategorii penzionu.
2. Penzion je nekuřácký včetně všech přilehlých prostor. Místa určená ke kouření jsou vyznačena
3. Za účelem řádného přihlášení předkládá host při příjezdu do penzionu příslušnému pracovníku penzionu platný cestovní pas nebo jiný doklad o své totožnosti. Na jeho základě vydá penzion hostu klíč od pokoje s číslem pokoje.
4. V případě, že host odmítne předložit osobní doklad, penzion mu není povinen poskytnout ubytování. Platba na fakturu je možná, je-li předem zaslána objednávka a zaplacena záloha 100%. Penzion akceptuje platbu voucherem penzionem vydaným. Voucher je host povinen penzionu předložit při přihlášení
5. Pultové ceny ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci penzionu a na webových stránkách www.selsky-dvůr-Perštejn.com
6. Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 20.00 hodin dne plánovaného příjezdu.
7. Pokud je zjevné, že je host pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je penzion oprávněn odmítnout jeho ubytování.
8. Host může přijímat návštěvy na pokoji v době od 8.00 do 22.00 hodin, a však pouze po zapsání do knihy návštěv.
9. Při onemocnění nebo zranění hosta zajišťuje penzion poskytnutí lékařské pomoci, eventuálně převoz do nemocnice. Náklady s tím spojené hradí host.
10. V den příjezdu je pokoj hostu k dispozici od 14.00 hodin. V den odjezdu je host povinen pokoj odevzdat do 11.00 hod.
11. Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd lze objednat za cenu 25% ceny ubytování, není-li s penzionem dohodnuto jinak.
12. Hosté penzionu nejsou oprávněni přemísťovat žádné zařízení a provádět zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji.
13. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí strojky, masážní strojky a podobně.) Dále notebooky a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
14. Hosté penzionu jsou oprávněni využít bezplatné bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wi-fi adresy selskydvurhost, heslo: k dispozici na recepci.
15. Děti do 10 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob ani na pokoji, ani v ostatních prostorech penzionu včetně okolních aktivit.
16. Z bezpečnostních důvodů a na ochranu hostů je v chodbách a dalších veřejných prostranstvích penzionu instalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti GDPR.
17. Po celém objektu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně, až na výjimky osob, které k tomu mají oprávnění (myslivci a sportovní střelci).
18. Se souhlasem penzionu mohou být spolu s hostem ubytováni pouze v chatkách i psi a to za předpokladu, že je zvíře zdravé a během pobytu není na obtíž a neruší ostatní ubytované hosty a host si po svém zvířeti uklidí exkrementy. Cena za pobyt zvířat se účtuje dle platného ceníku. Škody způsobené zvířetem je povinen uhradit host.
19. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. jsou hosté penzionu povinni dodržovat noční klid.
20. Případné stížnosti a závady na straně penzionu se řeší Reklamačním řádem. Stížnost je nutné uplatnit ihned a především písemnou formou.
21. Za ztrátu a vystavení nové klíč od pokoje je host povinen uhradit manipulační poplatek ubytovateli ve výši 300,- Kč.
22. Za klenoty, peníze a jiné cenné věci penzion neodpovídá, pokud nebyly uloženy v trezoru.
23. Parkování pro hosty je zajištěno zdarma na parkovišti. Jedná se o hlídané parkoviště, penzion, ale neodpovídá za případné škody, na vozidle či za odcizení věcí ve vozidle.
24. Ubytováním v penzionu host potvrzuje, že se seznámil s tímto ubytovacím řádem. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu a souhlasí s plněním povinností podle tohoto řádu. V případě, že jej poruší, má penzion právo od sjednaného ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby, aniž by z toho vyplývala povinnost hradit hostu případné škody.
25. Host je povinen se řídit tímto ubytovacím řádem a všemi pokyny, které upravují provoz penzionu a chování hostů, zejména v souvislosti s bezpečností hostů, hygienickými a požárními předpisy.
26. Právní vztahy jakož i další záležitosti vysloveně neupravené tímto ubytovacím řádem se řídí platnými právními předpisy České republiky a dále dalšími vnitřními předpisy penzionu.